Thursday, August 2, 2012

Nabi Idris a.s Bersama Malaikat Izrail


Nabi Idris a.s Bersama Malaikat Izrail

Suatu ketika Nabi Idris a.s telah dikunjungi oleh Malaikat Izrail dan bertanya Nabi Idris a.s katanya: "Hai malaikat Izrail, engkau dantang ini untuk mencabut nyawa atau untuk menziarah?."  Kata Malaikat Izrail aku datang untuk menziarah dengan izin Allah.  Kata Nabi Idris kepada Malaikat Izrail: "Hai Malaikat Izrail, saya ada keperluan dan kepentingan kepadamu"  Kata Malaikat Izrail "Kepentingan apa itu?"  Jawab Nabi Idris "Kepentingan denganmu iaitu supaya engkau mencabut nyawaku dan kemudian Allah menghidupkan kembali sehingga aku dapat beribadah kepada Allah setelah aku merasakan sakaratulmaut".  Kata Malaikat Izrail sesungguhnya aku tidak akan mencabut nyawa seseorang malaikan mendapat izin Allah.  Maka Allah memberi wahyu kepada kepada Malaikat Izrail agar dia mencabut nyata Nabi Idris, maka seketika itu Malaikat Izrail mencabut nyawa Nabi Idris a.s. Maka Malaikat Izrail menangis atas kematian Nabi Idris sambil memohon kepada Allah agar Allah menghidupkan kembali Nabi Idris a.s.
Kemudian Allah mengabulkan permohonan Malaikat Izrail, maka Nabi Idris hidup kembali.  Malaikat Izrail bertanya kepada Nabi Idris as.  "Hai saudaraku, bagaimana rasanya sakaratulmaut itu?.  Kata Nabi Idris a.s "Sesungguhnya rasa sakaratulmaut itu saya umpamakan binatang yang hidup itu dilapah kulitnya (dibuang kulitnya semasa hidup-hidup) dan begitulah rasanya sakaratulmaut bahkan lebih seribu kali sakit." 
Kata Malaikat Maut: "Secara halus dan berhati-hati aku mencabut nyawa yang seperti itu selama-lamanya."  Kemudian Nabi Idris a.s berkata lagi pada Malaikat Maut:  "Hai Malaikat Maut, saya ada keinginan lagi dengan engkau iaitu saya ingin melihat Neraka Jahanam sehingga saya boleh beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh setelah melihat belenggu, rantai-rantai dan kala jengking yang menyengat orang-orang yang ada di Neraka Jahanam."  Kata Malaikat Maut "Bagaimana saya boleh pergi ke Neraka Jahanam tanpa izin Allah".
Mala Allah memberi wahyu kepada Malaikat Maut dengan firman: "Pergilah engkau ke Neraka Jahanam bersama-sama Nabi Idris a.s".  Malaikat Maut pun pergi ke Neraka Jahanam bersama-sama Nabi Idris kemudian Idris melihat segala macam seksaan yang diciptakan Allah untuk musuh-musuhNya yang berupa belenggu, ratai-rantai daripada neraka dan kala jengking serta ular dengan api-api yang menyala dan kayu zakum dan air yang sangat panas untuk diminum oleh ahli neraka tersebut.  Setelah kembali Nabi Idris berkata lagi kepada Malaikat Maut. "Hai Malaikat Maut, saya ada keinginan lagi dengamu iaitu saya ingin melihat syurga sehingga saya boleh tambah meningkatkan amal ibadah,"  maka Malaikat Maut berkata "Bagaimana boleh saya bersamamu ke dalam syurga tanpa izin Allah."  Maka Allah memberi izin pada Malaikat Maut untuk pergi berdua dan berhenti dekat pintu syurga.
Maka Nabi Idris melihat di dalamnya nampak bermacam-macam nikmat dan istana besar lagi indah dan beberapa anugerah yang berharga, juga tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan yang beraneka warna dan rasanya berbeza-beza.  Nabi Idris berkata "Hai saudaraku, saya telah merasakan sakitnya sakaratulmaut, saya telah melihat Neraka Jahanam yang didalamnya bermacam-macam rupa seksaan dan azab neraka maka mohonlah engkau kepada Allah agar Allah mengizinkan saya untuk masuk syurga dan minum airnya agar hilang rasa sakitnya sakaratulmaut di tenggkorakku ini dan juga terhindar daripada seksaan Neraka Jahanam.
Maka Malaikat Izrail minta izin kepada Allah lalu mengizinkannya, kemudian masuklah meraka berdua ke alam syurga lalu keluar.  Kemudian Nabi Idris masuk lagi ke dalam syurga dan meletakkan seliparnya di bawah pokok kayu di dalam syurga.  Maka Nabi Idris berkata kepada Malaikat Izrail "Hai Malaikat Maut, selipar saya tertinggal didalam syurga di bawah pokok kayu, maka kembalikanlah saya kedalam syurga,"  maka Nabi Idris masuk kesyurga dan tidak mahu keluar lagi dari syurga.  Maka berteriaklah Malaikat Izrail memanggil Nabi Idris agar keluar dari syurga.  "Hai Idris, keluarlah engaku dari syurga." Maka Nabi Idris pun tidak mahu keluar Allah SWT telah berfirman "Tiap-tiap orang misti merasakan sakaratul maut, sedang saya sudah merasakan sakaratulmaut. Dan Allah SWT berfirman lagi maksudnya: "Tidak ada diantara kamu sekelian kecuali mereka itu memasuki (neraka/syurga) sedang aku pernah memasuki nerakan dan Allah pun juga berfirman lagi maksudnya: "Dan tidaklah mereka itu dikeluarkannya". (keluar daripada syurga).
"Siapakah yang mengeluarkan saya dari syurga" sedangkan Allah telah memberi wahyu kepada malaikat Maut. "Tinggalkanlah dia (Nabi Idris) sesungguhnya Aku telah memutuskan dia di zaman azali dahulu bahawa sesungguhnya dia (Nabi Idris) tergolong ahli dan penghuni syurga."
Dan Allah telah berfirman kepada rasul-rasulNya tentang kisah Nabi Idris dalam firmanNya yang bermaksud. "Dan ingatlah olehmu cerita-cerita dalam kitab Nabi Idris a.s dan seterusnya."

Kitab Durrotun Naasihiin

Sunday, April 24, 2011

Kurangkan Penggunaan Beg Plastik

Kurangkan penggunaan beg plastik. Bincangkan kenyataan ini.
Apakah yang dimaksudkan dengan plastik? Plastik adalah sejenis bahan sintetik yang dibuat daripada petroleum. Isu pada zaman yang canggih ini ialah manusia menggunakan plastik dan membuangnya di merata-rata tempat. Kita sebagai insan yang berakal tidak memikIrkan impak yang akan berlaku kepada kita apabila plastik tidak dilupuskan dengan cara yang betul. Plastikmengandungi sisa-sisa toksik yang berbahaya. Apabila dibuang di merata-rata tempat, ia akan menyebabkan sisa-sisa toksik yang terkandung dalam plastik akan meresap ke dalam tanah. Lama-kelamaan air yang mengalir melalui tanah tersebut mengakibatkan air tersebut turut tercemar. Air merupakan sumber utama kepada manusia. Tanpa air menusia tidak dapat meneruskan hidup. Jika penggunaan plastik dapat dikurangkan atau dilupuskan, sudah tentu masalah- masalah tersebut tidak akan berlaku. Sebenarnya, terdapat banyak cara untukmengurangkan penggunaan plastik.Antara cara yang kerap dikatakan oleh pihak kerajaan kepada rakyatnya adalah membawa beg atau troli sendiri apabila ke pasar. Kita sudah tentu kerap mendengarnya dan juga turut bosan mendengar kenyataan tersebut tetapi itulah permulaan strategi untuk mengurangkan penggunaan plastik. Apabila kita pergi ke pasar, sudah tentu kita akan membeli banyak barang keperluan. Hal inidemikian, sudah tentulah untuk setiap barangan yang dibeli itu dibawa balik ke rumah dengan menggunakan plastik. Justeru, pihak kerajaan berusaha untuk memulihkannya. Janganlah kita membawa barangan tersebut di dalam plastik, tetapi bawalah barangan tersebut di dalam troli atau beg sendiri.Tetapi, rakyat Malaysia pada masa ini, begitu malasnya untuk membawa beg sendiri danlangsung tidak menghiraukan keadaan alam jika menggunakan plastik.

Saturday, April 23, 2011

Pembuangan Sisa Toksik

PEMBUANGAN SISA TOKSIK

Masalah pembuangan bahan  sisa toksik  dan bahan yang tidak boleh reput seperti plastik, kaca, dan aluminium wujud melanda negara kita pada masa kini. Masalah ini, kalau tidak dapat diselesaikan dengan segera, akan menimbulkan masalah pencemaran yang buruk. Banyak impak yang dialami oleh penduduk tempatan dan kesan-kesan ini mungkin berlarutan bagi tempoh masa yang panjang. Jadi, langkah-langkah berkesan hendaklah diambil dengan segera sebelum masalah ini semakin serius.

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI

Penguatkuasaan undang-undang

Langkah yang dapat dilaksanakan adalah dengan mewujudkan undang-undang yang baru dan menyeluruh. Setakat ini, kita mempunyai Akta Kualiti Alam Sekitar 1997 yang bertujuan mengawal aktiviti yang boleh menjejaskan kualiti alam. Namun belum terdapat akta khas untuk mengawal aktiviti yang boleh pembuangan bahan tidak mudah reput. Oleh itu, garis panduan yang khas dan terperinci tentang pengurusan pembuangan bahan tersebut mesti disediakan. Pihak yang membuang bahan ini di merata tempat harus dikenakan hukuman yang berat. Hukuman penjara pasti menjadi langkah pencegahan yang baik.


Mengadakan kempen kitar semula

Selain itu, untuk mengatasi masalah pencemaran yang semakin memburuk ini ialah dengan mengadakan kempen kitar semula bagi bahan-bahan yang tidak boleh reput seperti plastik dan lain-lain. Proses kitar semula ialah proses mengubah bahan-bahan buangan atau bahan-bahan yang tidak digunakan lagi kepada bahan-bahan baru yang berguna dan bernilai di pasaran. Sebagai contoh, botol-botol kaca yang terbuang dibersihkan, disteril dan digunakan semula. Dengan ini, bukan sahaja dapat mengurangkan masalah pencemaran oleh bahan-bahan yang tidak boleh reput ini, malah dapat menjimatkan sumber-sumber semulajadi yang digunakan untuk membuat botol kaca baru. Kerajaan harus mempergiatkan lagi kempen kitar semula di seluruh negara dengan menyediakan lebih banyak pusat pengumpulan bahan-bahan untuk dikitar semula di seluruh negara dengan menyediakan banyak pusat pengumpulan bahan-bahan untuk dikitar semula supaya rakyat lebih senang untuk mengitar semula dan memberikan semangat kepada orang ramai untuk mengitar semula.

Memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi

Kemajuan sains dan teknologi juga dapat mengatasi masalah ini. Melalui penyelidikan dan pembangunan, kita dapat mengeluarkan barang yang mesra alam. Misalnya, bekas plastik yang mudah reput. Pinggan mangkuk mesra alam dibuat daripada sekam padi. Barang ini bukan sahaja tidak mencemarkan alam malah menyuburkannya. Teknologi canggih juga menghasilkan jentera yang mampu menghancurkan plastik, tayar, dan sebagainya menjadi serat halus. Dengan ini, bahan-bahan pencemar ini dapat diproses semula menjadi barang yang berguna. Kuantiti yang dibuang dapat dikurangkan.

KESAN-KESAN PEMBUANGAN BAHAN SISA TOSIK

Kesan terhadap kesihatan manusia

Kesan-kesan pencemaran ini banyak menimbulkan masalah terhadap hidupan-hidupan pada masa kini termasuklah kepada manusia sendiri. Bahan-bahan sisa toksik yang dibuang ke dalam sungai akan mengurangkan kandungan oksigen yang terdapat di dalam air. Hidupan air akan mati apabila memakan bahan beracun dari sumber air yang telah tercemar ini. Manusia juga akan mendapat penyakit yang serius jika mengambil sumber makanan dari hidupan air dan juga boleh mendapat penyakit atau masalah kesihatan yang teruk jika meminum atau mengunakan air yang tercemar. Selain itu. sampah sarap dan najis yang dibuang ke dalam air juga mengalakkan bakteria untuk terus membiak dan menjadi masalah kepada kehidupan di dalam air mahupun kepada manusia sendiri.

Sistem air bawah tanah tercemar

Loji pelupusan dan tapak pembuangan bahan tidak boleh reput harus dibina. Bahan-bahan bertoksik seperti minyak kotor, plumbum, dan sebagainya boleh menyebabkan pencemaran alam. Pembuangan racun serangga dapat menyebabkan pencemaran air. Sesetengah kilang akan memperuntukkan kawasan untuk pembuangan sisa-sisa kilang. Tetapi, apabila berlaku hujan lebat atau loji pecah, sisa-sisa ini akan terkeluar dan menyebabkan dua masalah iaitu, pertama ialah jika sisa ini mengalir di permukaan, maka ianya mengalir di dalam sistem saliran utama parit dan sungai. Masalah kedua pula ialah sekiranya sisa ini mengalir ke dalam sistem bawah tanah yang akan menyebabkan sistem air bawah tanah tercemar. Kedua-dua masalah tersebut akan merosakkan dan mencemarkan hidupan dan keadaan air itu sendiri.

KESIMPULAN

Banyak langkah dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Tidak kira apa-apa langkah yang diambil, langkah itu tidak akan mendatangkan hasil tanpa kejasama dari semua pihak. Oleh itu, semua pihak harus berganding bahu dalam usaha mengatasi masalah pencemaran yang buruk ini. Semua pihak mempunyai peranan masing-masing dan harus melaksanakannya dengan sempurna dalam menjamin kesejahteraan hidup masa kini dan generasi pada masa akan datang. Langkah-langkah tersebut dijadikan rujukan untuk mengatasi masalah ini dan masalah ini harus diselesaikan dengan secepat mungkin bagi mengelakkan daripada berlakunya perkara yang tidak diingini. Oleh itu, kerjasama dari pelbagai pihak amatlah dihargai dalam usaha mengatasi masalah ini. Selamatkan alam sekitar kita!.

Friday, February 25, 2011

Pembuangan sampah

Pembuangan sampah dimerata-rata tempat: Kesannya kepada alam sekitar.

1. Kejadian pembuangan sampah dimerata-rata tempat masih dapat dilihat berlaku dinegara kita ini.
2. Kesanny
a kepada alam sekitar adalah tertakluk kepada jenis barang-barang yang dibuang itu.
3. Walaubagaimanapun, sepertimana yang telah diperhatikan, jenis sampah yang sering di buang dimerata-rata tempat adalah sampah yang terdiri daripada sisa-sisa makanan termasuk bahan-bahan bungkusan makanan dan minuman.
4. Jenis sampah seperti ini, jika dibiarkan akan menyebabkan keadaan sekeliling berbau busuk dan juga seterusnya menarik tikus dan lalat yang mana merupakan pembawa penyakit.
5. Barang-barang yang dibuang itu juga selalunya terdiri daripada bekas-bekas yang boleh menakung air dan menjadi tempat pembiakan nyamuk.
6. Selain daripada itu, sampah-sampah yang terdiri daripada benda-benda tajam seperti pecahan kaca dan potongan tin juga akan menyebabkan kawasan yang dikotori itu berbahaya kepada keselamatan.
7. Dari apa yang diperhatikan juga, benda utama sampah-sampah yang dibuang dimerata-rata tempat adalah benda-benda plastik, terutamanya beg plastik dan botol plastik.
8. Sepertimana yang diketahui benda yang diperbuat daripada plastik konvensional, tidak mudah reput dan jika tidak dibersihkan ianya akan kekal untuk mencemari kawasan itu.
9. Walaupun masalah pembuangan sampah-sarap dimerata-rata tempat di darat ini lebih ketara dilihat tetapi masalah pembuangan sampah-sarap ke dalam air akan menimbulkan lebih banyak masalah kepada alam sekitar terutamanya kepada hidupan-hidupan didalam air.
10. Sebagai contoh, satu laporan Programme Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau dikenali sebagai UNEP menyatakan bahawa diantara mangsa kematian dikalangan hidupan laut seperti: penyu, ikan, burung, ikan lumba-lumba dan anjing laut adalah disebabkan oleh tertelan benda plastik. Mereka juga telah menggangarkan bahawa diseluruh dunia sebanyak lebih kurang seratus ribu ekor mamalia laut dan penyu mati setiap tahun disebabkan oleh sampah plastik.
11. Selain daripada kesan secara fizikal, sampah yang mengandungi kimia atau bahan organik seperti sisa-sisa makanan dan najis, jika dibuang secara berterusan kedalam kawasan air yang sama boleh menyebabkan air dikawasan itu mendapat jumlah nutrien yang berlebih-lebihan. Keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya process “eutrophication” dimana nutrien-nutrien tersebut menyebabkan alga tumbuh berlebih-lebihan dan apa bila alga-alga itu mati, bakteria yang mereputkan atau ‘decompose’ alga tersebut akan mempergunakan jumlah oksigen yang banyak hingga menyebabkan hidupan air yang lain tidak dapat hidup kerana kekurangan oksigen.
12. Selain daripada itu, pembuangan sampah kedalam laluan air seperti longkang dan anak sungai juga boleh menimbulkan masalah banjir atau memburukan lagi keadaan banjir disesuatu kawasan disebabkan longkang-longkang atau anak sungai yang mengalirkan air keluar dikawasan itu tersumbat oleh sampah sarap.
13. Contoh-contoh kesan yang diberikan ini hanyalah bagi sampah-sarap biasa. Sepertimana yang telah disebutkan lebih awal kesan pembuangan sampah dimerata-rata tempat kepada alam sekitar adalah tertakluk kepada jenis barang-barang yang dibuang itu. Sudah setentunya sisa-sisa yang terdiri daripada bahan-bahan berbahaya dan toksik akan menyebabkan kesan yang berlainan lagi. Tetapi, alhamdulilah masalah pembuangan bahan-bahan seperti itu di merata-rata tempat tidak sering berlaku.
14. Selain daripada kesan kepada alam sekitar salah satu daripada kesan pembuangan sampah-sarap dimerata-rata tempat ini adalah kesan visual yang negatif. Ianya juga boleh menjejaskan imej sesuatu kawasan itu dan juga boleh memberikan gambaran bahawa penduduk dikawasan itu tidak pembersih walaupun hanya disebabkan oleh sebahagian daripada masyarakat sahaja, sepertimana peribahasa “sebab nila setitik rosak susu sebelangga”.
15. Oleh yang demikian, setiap individu itu perlu mengelakkan daripada membuang sampah dimerata-rata tempat atau ditempat yang bukan dikhaskan. Menjaga kebersihan sesuatu kawasan tersebut adalah penting untuk menjaga kesihatan, keselamatan dan keselesaan bersama.
16. Sebagai contoh, perbuatan membuang sampah ringan daripada kereta jika sering berlaku juga akan menyebabkan keadaan persekitaran yang kotor seperti yang dapat dilihat pada misalnya disepanjang jalan raya menuju pos-pos kawalan sempadan ataupun ditempat penantian ferri dan seumpanya. Memandangkan tempat-tempat ini juga merupaka salah satu tempat pintu masuk ke negara kita iannya memberikan gambaran awal yang tidak baik.
17. Tambahan lagi negara kita berusaha untuk memperomosikan industri pelancongan dinegara kita ini. Ianya adalah amat mendukacitakan apabila kita melihat kawasan-kawasan riadah seperti pantai-pantai dan taman-taman peranignan dicemarai oleh sampah sarap yang disebabkan oleh pengunjung tempat itu sendiri. Ini termasuk juga kawasan-kawasan hutan dimana sering berlaku pengembara berjalan kaki meninggalkan sampah di dalam kawasan-kawasan hutan. Saya percaya salah satu daya tarikan kawasan-kawasan seperti ini adalah keadaa
n keasliannya yang bersih dan segar. Oleh yang demikian jika kawasan tersebut sudah dicemari oleh sampah maka ianya tidak akan begitu menarik lagi dan untuk membersihkan kawasan-kawasan terpencil seperti ini tidak mudah.

Friday, January 14, 2011

Cg Zue's Birthday Giveaway

Sesiapa yang berminat nak join contest ni boleh klik kat sini

SYARAT PENYERTAAN:

-Jadi follower cikgu bagi yang tak jadi lagi
-Buat 1 entry yang bertajuk Cg Zue's Birthday Giveaway
-Letakkan blog cg di list blog anda
-Tag TIGA kawan anda dan bagi info kat dia suruh join(klu dia tak nak tak apa)
-Pastekan gambar atas nie kat tempat post blog anda dan linkkan skali .
-Buat satu entri mengenai tajuk Saya suka alam persekolahan kerana ........
(tidak lebih 10 patah perkataan) di blog anda

-Tinggalkan comment di entry ini yang mengandungi nama dan link entry (URL) anda untuk
cikgu
kenalpasti nanti.

Tarikh luput jatuh pada
7 Februari 2011 iaitu pada hari Isnin tau.

Good Luck. Hadiah menarik menanti anda ..... join jangan tak join ....

Saya suka alam persekolahan kerana mengenali cikgu dan belajar.

Monday, December 6, 2010

PENCEMARAN SUNGAI

Sejak beberapa tahun, kerajaan telah melancarkan kempen ”Sayangi Sungai ”dalam negara yang merangkumi pelbagai usaha memantau, memulihara, membersih dan mengindahkan keadaan sungai. Walaupun begitu, belakangan ini, isu pencemaran sungai kian serius sehinggakan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Azmi Khalid melahirkan rasa kecewanya kerana tidak terdapat kesan yang boleh dibanggakan terhadap keadaan banyak sungai kita.


Masalahnya tidak kelihatan apa-apa tindakan berkesan dilakukan. Mereka yang mendiami sekitaran sungai seperti pengusaha kilang, peniaga gerai makan dan juga penghuni rumah masih menganggap sungai sebagai tempat untuk menyalurkan sampah dan segala macam sisa yang hendak dibuang.

Pihak berkuasa tempatan (PBT) dan kerajaan negeri perlu mengadakan pelbagai acara membabitkan orang ramai dan industri. Sokongan orang ramai dan swasta adalah penting sekiranya kempen menyayangi sungai dikehendaki mendatangkan kesan. Perasaan cintakan sungai yang mengalir melalui kediaman atau bandar mereka diami adalah milik mereka juga perlu dipupuk. Hanya dengan cara begini, baru akan timbul perasaan menyayangi sungai mereka sendiri dan dengan itu mereka juga berusaha memuliharanya daripada dicemari. Apa pun kebanyakan sungai dan kawasan lembahnya terus dilanda pencemaran. Malah tahap pencemaran terhadap beberapa batang sungai semakin teruk hingga ada yang terpaksa dikategorikan sebagai sudah ‘mati’.

Mengikut perangkaan yang diberikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Perairan dan Saliran, Datuk Keizrul Abdullah, kedudukan sungai dalam negara kita sebenarnya semakin meruncing. Daripada keseluruhan 120 kawasan lembah sungai yang dipantau Jabatan Alam Sekitar (JAS) kedudukan pencemarannya semakin buruk dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, masih ada 63 sungai dikategorikan sebagai bersih, tetapi setahun kemudian hanya tinggal 58 sungai yang masih bersih. Pada 2002, 43 sungai dianggap sudah tercemar manakala setahun kemudian jumlah sungai yang tercemar meningkat kepada 53. Bagaimanapun, jumlah sungai yang mengalami pencemaran teruk tinggal sembilan batang saja pada 2003 berbanding dengan 14 sebelum itu. Tidak diketahui apakah yang menyebabkan lima sungai yang tercemar teruk pada 2002 bertambah baik setahun kemudian.

Pemantauan yang dilakukan Jabatan Alam Sekitar menunjukkan bahawa kiranya tidak ada rancangan berkesan memelihara kebersihan sungai, kedudukan kebanyakan sungai dalam negara akan terus dilanda pencemaran. Hal ini disebabkan, keseluruhannya rakyat negara ini amat kurang prihatin terhadap tahap kebersihan sungai. Kebanyakan daripada mereka seolah-olah tidak pernah terfikir bahawa merekalah juga yang menyebabkan keadaan kebanyakan sungai kita terus tercemar. Penghuni rumah di tepi sungai baik setinggan atau pun tidak, berterusan menganggap sungai seperti saliran membuang najis dan sampah. Kalau diperhatikan kawasan perumahan, bangunan dan rumah kedai yang didirikan 30 atau 40 tahun lalu semuanya membelakangkan sungai. Ramai ketika itu menjadikan sungai sebagai saliran sampah dan najis. Sehingga kini pun ketika pemaju perumahan misalnya sudah tidak lagi menganggap sungai sebagai saliran sampah dan mula mendirikan rumah menghadap sungai, itupun orang ramai masih tidak dapat mengikis pandangan mereka terhadap sungai.

Selagi tahap kesedaran terhadap kebersihan sungai tidak dapat diwujudkan, selagi itulah segala usaha untuk memulihkan sungai tidak akan berkesan. Kesedaran demikian ini seharusnya dipupuk daripada bangku sekolah lagi. Perasaan cinta akan sungai dan prihatin terhadap persekitaran alam didedahkan kepada murid di sekolah lagi supaya apabila dewasa kelak mereka akan lebih prihatin terhadap usaha kebersihan alam sekitar. Media juga boleh memainkan peranan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap pentingnya sungai dipelihara supaya terus bersih.

Demikian juga walaupun ada pelbagai peraturan dan undang-undang mencegah kotoran dan sisa pengilangan atau ternakan dibuang ke sungai, kegiatan tidak bertanggungjawab ini tetap diteruskan. Pemantauan dan pencegahan oleh Jabatan Alam Sekitar dan pihak berkuasa tempatan perlu ditingkatkan. Lazimnya, apabila pencemaran didedahkan media, barulah mereka bertindak. Bahkan kadangkala pesalah hanya dikenakan kompaun yang tidak seberapa sehingga tidak wujud perasaan takut menghadapi tindakan. Walaupun ada peruntukan membolehkan kilang yang secara berterusan membuang sisa dan sisa toksik ditutup, apakah tindakan drastik demikian ini pernah diambil? Sebenarnya kalau ada kemahuan, sungai-sungai ini sememangnya boleh dipulihkan menjadi bersih agar ikan akan dapat membiak kembali dan berbagai-bagai kegiatan riadah dan pelancongan boleh dilaksanakan menggunakan sungai terbabit.

Jelasnya, segala usaha mungkin akan mengambil masa tetapi sekiranya ada keazaman dan dengan perangan rapi dan dapat pula dilaksanakan dengan betul tanpa pengecualian tentunya sungai-sungai yang terjejas dapat dipulihkan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...